main

Agile / Scrum

Sprint Burndown Chart Nedir?

19.06.2017 — Goktug Turan

burndown_chart-960x640.jpg

Burndown chart, belirli bir zaman aralığında yapılması planlanmış iş – zaman ilişkisini takip etmek amacıyla kullanılan bir grafiksel sunum çeşididir. Dikey eksende puan (story point) değerleri, yatay eksende ise zaman (gün) değerleri bulunur.

Scrum takımları, belirlenen hızları doğrultusunda oluşturdukları Sprint Backlog’un erimesini günlük olarak bu grafik üzerinden takip eder.

Agile / Scrum

Product Backlog Nedir?

17.06.2017 — Goktug Turan

product_backlog-960x502.png

Agile dönüşüm sürecinde öğrenilen ve adapte olunan en önemli kavramlardan birisi de “Product Backlog”.

Adından da anlaşılabileceği üzere, en basit ifade ile ürüne ait yapılması gereken işler, üründe olması gereken özellikler listesi olarak özetlenebilir.