main

Agile / Scrum

Product Backlog Nedir?

17.06.2017 — Goktug Turan

product_backlog-960x502.png

Agile dönüşüm sürecinde öğrenilen ve adapte olunan en önemli kavramlardan birisi de “Product Backlog”.

Adından da anlaşılabileceği üzere, en basit ifade ile ürüne ait yapılması gereken işler, üründe olması gereken özellikler listesi olarak özetlenebilir.