Agile / Scrum

Product Owner vs. Business Analyst

12.06.2017 — Goktug Turan

main

Agile / Scrum

Product Owner vs. Business Analyst

12.06.2017 — Goktug Turan

IT dünyasında son yıllardaki yükselen değer olan “Agile Dönüşüm” beraberinde bir çok yenilikle her geçen gün daha da çok kabul görüyor ve yaygınlaşıyor. Günlük Scrum toplantıları, retrospective toplantıları, sprint review toplantıları, sprint planlama toplantıları, planning poker uygulamaları ve Scrum’ın beraberinde getirdiği yeni roller artık IT alanında çalışan bir çok kişinin aşina olduğu konular.

Agile dönüşüme başlayan şirketlerin ilk karşılaştıkları zorluklardan birisi, gerekli rollerin anlaşılması oluyor. Bunlardan en önemlisi de Scrum takımında yer alması gereken “Product Owner” rolü oluyor. Akla gelen ilk soru ise, kuşkusuz:

Product Owner rolünün Business Analyst rolünden ne farkı var?

Product Owner’ı İş Analist’inden ayıran en büyük kavram, Product Owner’ın karar ve hesap verme sorumluluğu diyebiliriz. Product Owner, işin daha çok business tarafına hakimken; İş Analisti, işin daha çok teknik kısmı ile ilgili kalıyor.

Product Owner’a has bazı sorumluluklar şöyle sıralanabilir:

• Product Backlog’da yer alan işleri, şeffaf bir şekilde, öncelik sırasına göre sıralamak
• Ürüne değer katacak ve hedeflere ulaşılmasını sağlayacak kararlar vermek ve buna göre öncelikleri belirlemek
• Sprint süreçlerinde tamamlanması gereken işlerin hangileri olacağını belirlemek
• Pazar ve rakip araştırma ve analizi yapmak

İş Analisti’ne has gösterilen sorumluluklar ise şöyle sıralanabilir:

• Teknik bilgi ve jargona daha hakim olarak iş ve geliştirme ekipleri arasındaki iletişimi sağlamak
• Kompleks konuları daha ufak parçalara bölebilmek adına teknik analiz ve tasarım yapmak
• İş akış şemaları ve data modellemesi yapmak

Bir çok kaynakta, Product Owner rolü için teknik bilginin gerekli olmadığı savunulsa da, bir geliştirme ekibinde yer alacak kişinin teknik bilgiye de sahip olması kimsenin canını yakmaz. Aksine takıma avantaj sağlar.

Tanıştığım bir çok Product Owner’ın da analistlik deneyimi olduğunu göz önünde bulundurursak, teknik bilgiye sahip olmak Product Owner için de sahip olunması gereken bir özelliktir diyebiliriz.

Product Owner ile Business Analyst rollerinin ortak özellikleri yok mu?

İki rolün benzerlikleri, bu rollerden beklenen benzer gereksinim ve işleri de beraberinde getiriyor. Hem İş Analisti’nin, hem de Product Owner’ın üstlenebileceği sorumlulukları şöyle sıralayabiliriz:

• Ürün stratejisi (product strategy) geliştirmek
• Backlog oluşturmak ve düzenlemek
• Kabul testlerini gerçekleştirmek
• Paydaşlarla bir araya gelerek yapılacak işleri toplamak (story gathering)
• Yapılacak işleri dökümante etmek (story writing)
• Paydaşlar ile görüşerek ürüne yön vermek

Product Owner ve İş Analisti beraber çalışamaz mı?

İhtiyaçlar doğrultusunda tabi ki bu iki rol yanyana çalışabilir. Hatta bu durum yanında bir çok avantaj getirebilir. Fakat Agile prensipler dahilinde bu iki rolü de barındıran bir organizasyon henüz görmüş değilim. Şirketler, ya Product Owner ünvanı ile bir kişi, ya da bu rolü üstlenen hibrit bir İş Analisti / Proje Yöneticisi barındırır.

Bu rollerin hiç birine sahip olmadan da Scrum uygulamaya çalışan şirketlerin varlığından haberdarız; bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. ☺

Bugüne kadar tanıştığım her iş analistinden, proje yöneticisinden, ürün sahibinden, yazılım geliştiriciden, test uzmanından duyduğum farklı metodlar sebebi ile yazımı şu anafikir ile bitirmek istiyorum:

Agile / Scrum uygulamalarını her kurum kendisi için en iyi, en karlı ve optimize olacak biçimde kullandığı için bu durumun bir standardı yoktur. Önemli olan, kuruma en çok uyan ve en verimli olan tekniği geliştirebilmek; yeniliklere çabuk adapte olabilmek ve çevik bir şirket kültürü oluşturabilmektir.

Kaynak: UniversalMind Blog, AllAboutAgile.com, b2ttraining.com, Scrum.Org

Leave a Reply

Your email address will not be published.