Agile / Scrum

Product Backlog Nedir?

17.06.2017 — Goktug Turan

main

Agile / Scrum

Product Backlog Nedir?

17.06.2017 — Goktug Turan

Agile dönüşüm sürecinde öğrenilen ve adapte olunan en önemli kavramlardan birisi de “Product Backlog”.

Adından da anlaşılabileceği üzere, en basit ifade ile ürüne ait yapılması gereken işler, üründe olması gereken özellikler listesi olarak özetlenebilir.

Product Backlog bir liste olduğu için, bu yazıyı da maddeler halinde yazmak istiyorum.

Product Backlog nedir; ne değildir?

 • Scrum Guide‘da geçen ifade ile, Product Backlog, üründe olması gereken tüm işlerin listelendiği, ihtiyaçları açıklayan ve öncelik sırasını gösteren tek kaynaktır.
 • Product Backlog’un oluşturulmasından, değiştirilmesinden ve sıralanmasından Product Owner sorumludur.
 • Product Backlog, tüm ekibin görebileceği şekilde hazırlanır. Agile dönüşümde yer alan şeffaflık ve takım arası iletişim prensipleri gereği, Product Backlog gizli tutulmaz. Fakat listeye sadece Product Owner müdahale eder.
 • Product Backlog ürünle beraber yaşayan dinamik bir yapıdır. Ürüne katılacak değerler ve müşteri gereksinimleri doğrultusunda sürekli değişebilir. Hiç bir zaman tamamlanmaz.
 • Product Backlog, çoğunlukla user storylerden oluşur. Fakat sonradan user storylere bölünmek üzere daha kapsamlı ifadeler de Product Backlog dahiline eklenebilir. Ürüne değer katacak her fikir, Product Backlog’a girebilir.
 • Product Backlog’da yer alan maddeler olabildiğince detaylandırılmalı, puanları ve öncelikleri belirlenmelidir. Bu aşamada işin içine tüm ekip girebilir.
 • İdeal bir Product Backlog’da yer alan maddeler, Bill Wake‘in INVEST modeline uygun bir biçimde hazırlanabilir. Bir user storynin en anlaşılır ve sade biçimde ele alınma biçmi konusunda global standartlardan birisi olarak kabul edilen INVEST modeli, bir user storynin şu özelliklere sahip olması gerekliliğini savunur:
  • I: Independent (Bağımsız)
  • N: Negotiable (Tartışmaya açık)
  • V: Valuable (Değer taşıyan)
  • E: Estimable (Tahmin edilebilen)
  • S: Small (Küçük)
  • T: Testable (Test edilebilen)
 • Product Backlog ile Sprint Backlog farklı kavramlardır. Product Backlog, ürüne ait yapılması gereken işleri listeler. Sprint Backlog ise bir sprintte yapılacak işlerin yer aldığı ve Product Backlog’daki öncelik sırasına göre, tüm ekibin beraber oluşturduğu bir listedir. Sprint Backlog, işlerin puanlarına ve takımın hızına (velocity) göre oluşturulur.
 • Geliştirme Ekibi, bir sprint’e başlamadan önce Product Backlog ile ilgilenir. Sprint sürecinde Geliştirme Ekibi’nin Product Backlog’da yapması gereken bir iş yoktur.

Kaynak: Scrum Guide, xp123.com, mitchlacey.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.