Agile / Scrum

Sprint Burndown Chart Nedir?

19.06.2017 — Goktug Turan

main

Agile / Scrum

Sprint Burndown Chart Nedir?

19.06.2017 — Goktug Turan

Burndown chart, belirli bir zaman aralığında yapılması planlanmış iş – zaman ilişkisini takip etmek amacıyla kullanılan bir grafiksel sunum çeşididir. Dikey eksende puan (story point) değerleri, yatay eksende ise zaman (gün) değerleri bulunur.

Scrum takımları, belirlenen hızları doğrultusunda oluşturdukları Sprint Backlog’un erimesini günlük olarak bu grafik üzerinden takip eder.

Sprint Backlog dahilindeki işlerin toplam puanından başlanarak, sprint sonunda sıfıra ulaşması beklenir.

İdeal bir burndown chart görseli yakalamak, bir takım için zaman alıcı bir süreç olabilir. İdeali yakalayabilmek için takım içi iletişimin iyi olması, takımın kendini iyi tanıması, takımın hızının iyi belirlenmesi, iyi hazırlanmış bir Product Backlog ve proaktif bir Scrum Master’ın varlığı gerekir.

10 günlük bir sprint koşan ve bu süreçte 110 puanlık bir Sprint Backlog eritmeye çalışan bir Scrum takımının muhtemel 5 Burndown Chart’ını ele alalım. Bu grafiklerin tamamında dikey eksen puanları, yatay eksen ise günleri göstersin.

1. İdeal Takım

Bu şekilde tamamlanmış bir sprint, takımın kendini ne kadar iyi tanıdığının bir kanıtıdır. Takımda, Sprint Backlog oluşturulken yetkin bir Product Owner’ın ve takıma yardımcı olabilen bir Scrum Master’ın varlığını gösterir.

2. Çevik Takım

Bu şekilde bir ilerleme, deneyimli takımlarda görülebilir. Takım planlanan işleri zamanında tamamlamış ve Sprint hedefine ulaşmıştır. Bu grafiğin gösterdiği bir diğer önemli nokta ise, takımın Sprint Backlog kavramını benimseyişidir.

Bu grafiğin elde edildiği Sprint’in Retrospective toplantısında, takım sprint başındaki geciken ivmenin sebebini tartışmalıdır. Bir sonraki sprint için ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği ve takımın hızı değerlendirilebilir.

3. “Sprint Yetişmedi” Takımı

Sprint sonunda grafik bu şekilde görünüyorsa, ekip 10 gün içersinde hedeflenen 110 puanlık işten 70 puanlık işi tamamlayabilmiş ve sprint hedefine ulaşamamış demektir.

Bu grafikten anlaşılan bir diğer nokta da takımın sprint başından beri planın gerisinde kaldığıdır.

Sprint sonunda Burndown Chart bu şekilde görünüyor ise, bazı dersler alınmalıdır. Takımın hızı yeniden değerlendirilmeli ve bir sonraki sprint’te hedef küçültülmelidir.

4. “Erken Bitti” Takımı

Takımın, planlanan işleri hedeflenen süreden erken bitirmesi durumunda böyle bir grafik görülebilir. Pratikte henüz böyle erken bitirilen bir sprint görmüşlüğüm yok. Fakat bu grafikten de çıkartılması gereken bazı dersler mevcut.

Sprint’in erken bitmesinin nedeni, takımın hızı veya user storylerin puanlarının yanlış tahmin edilmiş olması olabilir. Bu gibi durumlarda, Product Owner, Scrum Master ve takım Sprint Backlog’a yeni işler ekleyerek sprint hedefini büyütmelidir.

5. “Patron Geliyor” Takımı

Bu grafik, takımın sprint ilerlemesini zamanında güncellememesinin bir sonucu olarak doğabilir.

Sprint sonunda grafik bu şekilde çıkıyorsa, Scrum Master da dahil olmak üzere hiç kimse sprint boyunca ilerlemeyi takip etmemiş demektir. İlerlemenin bir kaç gün bu şekilde sabit kaldığı bir sprint durdurulmalı ve süreci düzeltmek adına yapılabilecekler tartışılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.