main

Agile / Scrum

Sprint Burndown Chart Nedir?

19.06.2017 — Goktug Turan

burndown_chart-960x640.jpg

Burndown chart, belirli bir zaman aralığında yapılması planlanmış iş – zaman ilişkisini takip etmek amacıyla kullanılan bir grafiksel sunum çeşididir. Dikey eksende puan (story point) değerleri, yatay eksende ise zaman (gün) değerleri bulunur.

Scrum takımları, belirlenen hızları doğrultusunda oluşturdukları Sprint Backlog’un erimesini günlük olarak bu grafik üzerinden takip eder.

Agile / Scrum

Product Backlog Nedir?

17.06.2017 — Goktug Turan

product_backlog-960x502.png

Agile dönüşüm sürecinde öğrenilen ve adapte olunan en önemli kavramlardan birisi de “Product Backlog”.

Adından da anlaşılabileceği üzere, en basit ifade ile ürüne ait yapılması gereken işler, üründe olması gereken özellikler listesi olarak özetlenebilir.

Agile / Scrum

Product Owner vs. Business Analyst

12.06.2017 — Goktug Turan

management-meeting-960x960.jpg

IT dünyasında son yıllardaki yükselen değer olan “Agile Dönüşüm” beraberinde bir çok yenilikle her geçen gün daha da çok kabul görüyor ve yaygınlaşıyor. Günlük Scrum toplantıları, retrospective toplantıları, sprint review toplantıları, sprint planlama toplantıları, planning poker uygulamaları ve Scrum’ın beraberinde getirdiği yeni roller artık IT alanında çalışan bir çok kişinin aşina olduğu konular.

İş AnaliziProje Yönetimi

Release Notları Yazılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

24.04.2016 — Goktug Turan

release-notes-960x640.jpg

Release notları kavramı dilimze “Sürüm Notları” olarak çevrilebilir. Genelde iş dünyasında da release notları, versiyon notları veya sürüm notları olarak ifade edilir. Release notları her ne kadar ülkemizde gereken önemi görmese de, iş analistleri, proje yöneticileri ve pazarlama uzmanları için oldukça büyük önem taşır. Release notları, bir iş analistinin geride bıraktığı süreci (sprint’i) özetlerken, pazarlama ve satış uzmanlarının elini güçlendirebilir.