main

Agile / Scrum

Sprint Burndown Chart Nedir?

19.06.2017 — Goktug Turan

burndown_chart-960x640.jpg

Burndown chart, belirli bir zaman aralığında yapılması planlanmış iş – zaman ilişkisini takip etmek amacıyla kullanılan bir grafiksel sunum çeşididir. Dikey eksende puan (story point) değerleri, yatay eksende ise zaman (gün) değerleri bulunur.

Scrum takımları, belirlenen hızları doğrultusunda oluşturdukları Sprint Backlog’un erimesini günlük olarak bu grafik üzerinden takip eder.